11 сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права на тема: Регулација, прагматички контекст и ефекти vis-a-vis поглавје 23 и одговорноста на релевантните субјекти во спроведувањето на правдата во Република Северна Македонија