Правдата нека владее со регионот!

November 1, 2023

Втор регионален експертски состанок за Кластер – 1 (Основни вредности) „Правдата нека владее со регионот“

На 19-ти Октомври 2023, во просториите на Хотел Александар Палас, се одржа втората Регионална експертска конференција во рамките на проектот „Правдата нека владее со Регионот“, која ги опфаќа регионал ...
Повеќе
November 1, 2023

Second regional expert meeting for Cluster – 1 (Fundamentals) “Let Justice Rule the Region”

On October 19, 2023, in the premises of the Alexander Palace Hotel, the second Regional Expert Conference was held, within the framework of the "Let Justice Rule the Region" project, which covers the ...
Повеќе
October 20, 2023

Медиумска покриеност на Втората регионална експертска конференција „Нека правдата владее со Регионот“

На 19ти Октомври во Конгресната сала на хотелот „Александар Палас“ се одржа Втората регионална експертска конференција во рамките на проектот „Правдата нека владее со Регионот“ - поддржан од Кралствот ...
Повеќе
April 13, 2023

Прв собир дел од регионалниот проект “Let Justice rule the region”

Успешно заврши првиот собир дел од проектот „Let justice rule the region”, организиран во партнерство со НКЕУ од Република Србија и Европско движење Албанија. На овој настан присуствуваа претставници ...
Повеќе