НКЕУ-МК

November 12, 2021

Деветта сесија на Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) „Што стои на патот во спроведувањето на антикорупциското законодавство?“

Професионализацијата и интегритетот на државната администрација е од суштинско значење за спречување на појавите на корупција. Со самото членство во ЕУ корупцијата нема стопроцентно да се искорени, но ...
Повеќе
November 12, 2021

Деветта сесија на Работната група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема „Нов извештај на Европската комисија – стари проблеми: Како до поголема ефикасност во изрекувањето и извршувањето на мерката конфискација на имот“.

Во организација на Европското движење денеска, 10 Ноември 2021, во Клубот на пратеници се одржа деветтата сесија на Работната група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) во рамките на Национа ...
Повеќе
November 12, 2021

Ninth session of WG2 – Social Policy and Employment (Chapter 19) “Youth and Employment: What stands in the way of getting a decent job?”

At the ninth session of Working Group 2 – Social Policy and Employment, which took place on June 15, 2021, online through Zoom webinar from 09:30 to 13:20, participated 50 participants  who were repre ...
Повеќе
November 12, 2021

Деветта сесија на РГ2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19) – „Младите и вработувањето: Што стои на патот да се добие достоинствена работа?”

На сесијата на Работна група 2 – Социјална политика и вработување која се одржа на 15 јуни 2021 година онлајн преку Zoom webinar од  09:30 до 13:20 часот) присуствуваа 50 учесници – претставници  од: ...
Повеќе
November 12, 2021

Деветта сесија на Работна група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) – „Предизвици во програмирањето и реализација на програмата ИПАРД 3 (2021-2027)“

Преку новиот инструмент за претпристапна помош во доменот на земјоделството и руралниот развој ИПАРД 3 во македонското земјоделство се очекува да се инвестираат околу 250 милиони евра до 2027 година. ...
Повеќе
Page 1 of 1012345...10...Last »