Видеа од сесиите

July 24, 2021

Седма сесија на Работна група – 3: Реформски идеи за „прочистување“ на правосудството низ призмата на постоечките механизми

Прва сесија од вториот циклус на Работна Група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) од Националната Конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) на тема Рефор ...
Повеќе
Page 3 of 3123