Десетта сесија на Работна група 2 – Социјална Политика и вработување (Поглавје 19) – „Предизвиците во вклучувањето на лицата со попреченост на пазарот на трудот: европски практики и национални можности“