Десетта сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема: „Актуелните предизвици во македонското правосудство низ перспективата на препораките на НКЕУ-МК“