Десетта сесија на Работната група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) на тема „Земјоделско – прехранбените пазари и обезбедувањето со храна во контекст на тековната глобална криза“.