Досегашни добитници на наградата Европска личност на годината (2003-2014).

Европска личност на годината е награда која се доделува на лица кој со својот професионален ангажман и посветеност  придонесуваат за афирмација на високите вредности кои придонесуваат реално да се почувствува хуманоста и космополитизмот. Таа не носи вредност од материјална приода, туку сатисфакција која сопственото општество ја изризува кон номинираните. Може да се добие признание од стручни здруженија, од политички елити и од други естаблишменти, но доделувањето на вакво признание од страна на ЕДРМ отсекогаш претствувало признание од страна на нашите граѓани од сите генерации.

Добитници на признанието Европска личност на годината 2003-2013