Натпревар во кус расказ на тема поврзана со Европската унија,

По повод одбележувањето на 9 Мај, Денот на Европа, Европското движење во Република Македонија распиша конкурс за кус расказ на тема поврзана со европксите интеграции. Овој настан е во партнерство со Гратската библиотека Браќа Миладиновци. На 10.05.2013 година во 11 часот ќе се одржи настан во Библиотеката каде ќе се прогласат победниците на натпреварот и ќе се прочитаат трите првонаградени раскази. Скромните награди за настанот ги обезбедува Библиотеката Браќа Миладиновци, Делегацијата на ЕУ во РМ и Европското движење во РМ.

Пријавени уеници за расказ

Програма на настанот за прогласување на најубавиот кус расказ 2013