Презентација: “Важноста на Поглавје 23 за целокупното темпо на преговорите“ од Кристијан Туркаљ