Тековни активности

Coming soon

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ЕВРОПСКО ДВИЖЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА   Ќе се одржи на 12.12. 2013 година (четврток) на Филозофскиот факултет во Скопје во 17 ч. (Сала за седници). На собранието ќе се расправа според следниот дневен ред:

  1. Извештај за работењето на ЕДРМ во изминатиот едногодишен период;
  2. Претставување на новите иницијативи на Меѓународното европско движење и дискусија за:
  • Новиот план за вработување на младите и одржлив развој во ЕУ предложен од страна на Социјално-економскиот совет и ЕТУЦ како и дискусија                   за невработеноста во РМ;
  • Кон посилна одбрамбена политика на ЕУ и новата политичка ситуација во ЕУ; Јакнење на Европа пеку пристапот оддолу-нагоре, дискусија за евроскептицизмот

3. Ревизија на членството и прием на нови членови; 4. Измени во Извршниот одбор и претседателството; 5. Усвојување на Програма за работа за 2014 година; На Собранието можат да учествуваат досегашни членови, но и членови кои покажуваат интерес за зачленување.

Public Public Public Public