Национални перспективи од европската дебата 06-12.11.2023

Презентацијата на пакетот за проширување на Европската комисија за 2023 година, означува нова фаза во аспирациите за членство во ЕУ за Украина, Молдавија, Босна и Херцеговина и Грузија. Заедно со земјите од Западен Балкан, сите кандидати се охрабруваат да ги засилат реформите во клучните области – правда, владеење на право, корупција и слобода на изразување.