Работни Групи

April 4, 2024

13та сесија на Работна група 4 (Поглавје 24) – Правда, слобода и безбедност: „Темелни правда, правда и слободи преку призмата на механизмот за владеење на правото на ЕУ“

Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) на 28 март 2024 година ја одржа Тринаесетта сесија на работните групи за теми од преговарачките поглавја за Правос ...
Повеќе
March 7, 2024

11th session of Working group 1 (Chapter 11) on the topic: „Transfer of knowledge and innovaion: Agricultural knowledge and innovation system (AKIS)”

“Transfer of Knowledge and Innovation: Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS)” was the topic of the eleventh session of Working Group 1 – Agriculture and Rural Development (Chapter 11) of ...
Повеќе
March 7, 2024

11та сесија на Работна група 1, Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) на тема: „Трансфер на знаење и иновации: систем на знаење и иновации во земјоделството (AKIS)“

„Трансфер на знаење и иновации: Систем на знаење и иновации во земјоделството (AKIS)“ беше темата на единаесеттата сесија на Работната група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) на Национал ...
Повеќе
January 18, 2024

Втора сесија на Работна Група 6 – Антикорупција – „Фискална политика заснована на правила: значењето и улогата на јавните финансии во Евроинтегративниот процес на Република Северна Македонија“

На 2 Ноември 2023, во просториите на Хотел Панорамика, се одржа втората сесија на Работна Група 6 – Антикорупција (Поглавје 5 – Јавни набавки, Поглавје 18 – Статистика и Поглавје 32 – Финансиска контр ...
Повеќе
October 5, 2023

Дванаесетта сесија на Работна Група 3, Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема: „Изборот и напредувањето во правосудните институции – Преку поголема транспарентност и квалитет, до зголемување на довербата на граѓаните во правосудството“

На 4 октомври 2023, во конференциската сала на Хотел Панорамика, се одржа дванаесеттата сесија на Работната група 3, Правосудство и основни права на Националната конвенција на ЕУ во РСМ, во организаци ...
Повеќе
September 5, 2023

Дванаесетта сесија на работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) на тема: Северна Македонија и Западен Балкан низ призмата на новата политика на ЕУ за миграции и азил“

На 4 септември 2023 се одржа дванаесетта сесија на Националната конвенција за Европската Унија во Северна Македонија на Работната група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) на тема „Северна ...
Повеќе
July 20, 2023

Се одржа првата сесија на новоформирана работна група 6 – Антикорупција (Поглавје 5,18 и 32)

На 19 јули 2023, во просториите на Клубот на Пратеници, се одржа првата сесија на новоформираната работна група дел од НКЕУ-МК, Работна Група 6 – Антикорупција, која ќе работи во 3 поглавја и тоа Погл ...
Повеќе
June 23, 2023

11 сесија на РГ-3, Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема: „Регулација, прагматички контекст и ефекти vis-a-vis Поглавје 23 и одговорноста на релевантните субјекти во спроведувањето на правдата во Република Северна Македонија“

Националната конвенција за Европската Унија во Северна Македонија денеска во Клубот на пратеници беше домаќин на единаесеттата сесија на Работната група 3 –Правосудство и основни права (Поглавје 23), ...
Повеќе
June 23, 2023

11 сесија на РГ-4: Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24), на тема: „Зајакнување на отпорноста и подобрување на капацитетите за одговор на хибридните закани“

Безбедноста не може да биде еден човек. Безбедноста не може да биде ниту само една институција. Безбедноста сме сите ние. Кога станува збор за сајбер безбедноста, секоја институција треба да изгради с ...
Повеќе
March 16, 2023

Вовед во проектот – состанок на работните групи од Кластер 1

На 15 март, се одржа воведната конференција (kick off meeting) на НКЕУ-МК со поглавјата од Кластер 1 – Основи каде учествува Работна група 3 која работи во Правосудство и основни права (поглавје 23), ...
Повеќе
Page 1 of 1012345...10...Last »