Работни Групи

March 26, 2021

Втора сесија на работна група 5 – Животна средина (Поглавје 27) „Аерозагадувањето од аспект на загревањето на домаќинствата и јавните установи“

Прашања поврзани со актуелните состојби во поглед на загревањето на домаќинствата во Македонија и препораки во насока на подобрување на системите за загревање на домаќинствата беа во фокусот на денешн ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма сесија на Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) “Пандемијата и безбедноста. Како понатаму?“

Во рамки на Втората сесија на Работната група 4 (Правда, слободи и безбедност– Поглавје 24) од Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) денеска, 21.10. ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма Сесија на Работна група 3 – Правосудство и основни права (Поглавје 23) „Фундаментални права: Слободата на изразување наспроти клеветата, навредата и говорот на омраза“

Медиумска регулација или саморегулација како и дали треба онлајн медиумите да се стават во законска рамка, беа меѓу клучните теми на кои денеска (16.03.) се дискутираше на онлајн сесијата за Поглавјет ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма сесија на Работната група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19) „Правните механизми за регулирање на работните односи во услови на пандемија предизвикана од КОВИД 19: лекции што ги научивме и лекции што треба да се научат“

Да се формализира во законски рамки работата од дома, која се наметна како потреба за нов начин на организирање на работата во време на пандемија е една од главните препораки на експертите што учеству ...
Повеќе
March 26, 2021

Осма сесија на Работна група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) „Пазарот на земјоделски производи во услови на КОВИД-19 пандемијата“

Короната покажа дека ни е потребна сеопфатна издржана национална стратегија за производство на храна, бидејќи е исклучително важно во време на криза да се обезбеди здрава храна по разумна цена. Ова е ...
Повеќе
March 26, 2021

Прва сесија на Работна група 5 – Животна средина (Поглавје 27) „Климатски промени: глобалните предизвици и националните можности“

Тема на сесијата: Климатски промени: глобалните предизвици и националните можности {"item":{"showCaptionTitle":true,"showCaptionDescription":true},"lazy":true, ...
Повеќе
March 26, 2021

Седма сесија на Работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) “Чекајќи на ФРОНТЕКС – Безбедноста на границите низ призмата на мешаните миграциски текови“

На 18 декември 2019 година  во Клубот на пратеници во Скопје се одржа првата сесија на Работната група 4 (Поглавје 24) на тема „Чекајќи го ФРОНТЕКС – граничната безбедност низ призмата на мешаните миг ...
Повеќе
March 26, 2021

Седма сесија на Работна група 3 (Поглавје 23) „Реформските идеи за „прочистување“ на правосудството низ призма на постојните механизми“

Премалку беше времето од три часа предвидени за дебатирање на денешната сесија на НКЕУ-МК на тема „Реформските идеи за „прочистување“ на правосудството низ призма на постојните механизми“ во рамки на ...
Повеќе
March 26, 2021

Седма сесија на Работна група 2 – Социјална политика и вработување (Поглавје 19) „Перформансите на пазарот на трудот: меѓу очекувањата на работодавачите и на барателите на работа (вработените)“

Сесијата се одржа на 23 јануари 2020 годинаво Клубот на пратениците започнувајќи во вообичаеното време од  09:30 до 13:00 часот. Од страна на Секретаријатот на НКЕУ-МК беа испратени поканидо претставн ...
Повеќе
March 26, 2021

Седма сесија на Работна група 1 (Поглавје 11) – Уредување на земјоделските пазари

Македонските земјоделци ќе мора да се здружуваат во производствени организации ако сакаат да користат помош од Европската унија, а државата мора да преземе повеќе мерки ако сака да го запре трендот на ...
Повеќе
Page 1 of 41234