Работни Групи

September 5, 2023

Дванаесетта сесија на работна група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) на тема: Северна Македонија и Западен Балкан низ призмата на новата политика на ЕУ за миграции и азил“

На 4 септември 2023 се одржа дванаесетта сесија на Националната конвенција за Европската Унија во Северна Македонија на Работната група 4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) на тема „Северна ...
Повеќе
July 20, 2023

Се одржа првата сесија на новоформирана работна група 6 – Антикорупција (Поглавје 5,18 и 32)

На 19 јули 2023, во просториите на Клубот на Пратеници, се одржа првата сесија на новоформираната работна група дел од НКЕУ-МК, Работна Група 6 – Антикорупција, која ќе работи во 3 поглавја и тоа Погл ...
Повеќе
June 23, 2023

11 сесија на РГ-3, Правосудство и основни права (Поглавје 23) на тема: „Регулација, прагматички контекст и ефекти vis-a-vis Поглавје 23 и одговорноста на релевантните субјекти во спроведувањето на правдата во Република Северна Македонија“

Националната конвенција за Европската Унија во Северна Македонија денеска во Клубот на пратеници беше домаќин на единаесеттата сесија на Работната група 3 –Правосудство и основни права (Поглавје 23), ...
Повеќе
June 23, 2023

11 сесија на РГ-4: Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24), на тема: „Зајакнување на отпорноста и подобрување на капацитетите за одговор на хибридните закани“

Безбедноста не може да биде еден човек. Безбедноста не може да биде ниту само една институција. Безбедноста сме сите ние. Кога станува збор за сајбер безбедноста, секоја институција треба да изгради с ...
Повеќе
March 16, 2023

Вовед во проектот – состанок на работните групи од Кластер 1

На 15 март, се одржа воведната конференција (kick off meeting) на НКЕУ-МК со поглавјата од Кластер 1 – Основи каде учествува Работна група 3 која работи во Правосудство и основни права (поглавје 23), ...
Повеќе
March 1, 2023

Четврта сесија на РГ-5 – Животна средина (Поглавје 27), на тема: „Заштита на природата преку одржливо управување со шумите”

Сесијата ја отвори Милева Ѓуровска, национален координатор на НКЕУ-МК, која во своето воведно обраќање објасни дека мора да ја развиеме свеста дека сите ние сме одговорни за зачувување на природата, н ...
Повеќе
March 1, 2023

Fourth session of WG-5 – Environment (Chapter 27), on the topic: „Nature protection through sustainable forest management”

The session was opened by Mileva Gjurovska, national coordinator of NCEU-MK, who explained in her opening address that we must develop the awareness that we are all responsible for preserving nature, ...
Повеќе
March 1, 2023

Десетта сесија на РГ-4 – Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24), на тема: „Спречување и борба против тероризмот: Национална и европска перспектива во идентификување и заштита на критичната инфраструктура“

На онлајн платформата Зум денеска се одржа дебатата на 10-та сесија на Работната група – 4, Правда, слобода и безбедност (Поглавје 24) на Националнта конвенција за Европската Унија во Македонија (НКЕУ ...
Повеќе
March 1, 2023

Tenth session of WG-4 – Justice, freedom and security (Chapter 24), on the topic: „Prevention and fight against terrorism: National and european perspective in identifying and protecting critical infrastructure”

The 10th session of Working Group 4 – Justice, Freedom and Security was held on January 26, 2021, on the topic: “Prevention and fight against terrorism: National and European perspective in identifyin ...
Повеќе
March 1, 2023

ДЕСЕТТА СЕСИЈА НА РАБОТНА ГРУПА 3, ПРАВОСУДСТВО И ОСНОВНИ ПРАВА (ПОГЛАВЈЕ 23) НА ТЕМА: „АКТУЕЛНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ВО МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСУДСТВО НИЗ ПЕРСПЕКТИВАТА НА ПРЕПОРАКИТЕ НА НКЕУ-МК“

ДОВЕРБАТА ВО ПРАВОСУДСТВОТО ЌЕ СЕ ВРАТИ КОГА ЗАКОНОТ ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА НЕСЕЛЕКТИВНО Дали се подобрија капацитетите во правосудството од аспект на кадровскиот потенцијал и дилемите околу регрутирањето н ...
Повеќе
Page 1 of 1012345...10...Last »