Конкурси, семинари

March 26, 2014

Натпревар во ораторство на тема: За ЕУ интеграција наместо ЕУ миграција!

 К О Н К У Р С   ЗА НАТПРЕВАР ВО ОРАТОРСТВО НА ТЕМА: ЗА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА НАМЕСТО ЕУ МИГРАЦИЈА!   Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европско ...
Повеќе
March 26, 2014

Конкурс за најдобар есеј: Што е европско, а што е македонско во моето семејство?

К О Н К У Р С ЗА НАЈДОБРИ СРЕДНОШКОЛСКИ ЕСЕИ НА ТЕМА: ШТО Е ЕВРОПСКО И ШТО Е МАКЕДОНСКО ВО МОЕТО СЕМЕЈСТВО? Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европ ...
Повеќе
March 26, 2014

Конкурс за најдобра куса аматерска театарска претстава: Јас би сакал/а да ја живеам Европа во Македонија

К О Н К У Р С ЗА НАЈДОБРА КУСА АМАТЕРСКА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА НА ТЕМА: Јас би сакал/а да ја живеам Европа во Македонија   Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓу ...
Повеќе
March 26, 2014

Повик за учество во натпревар за најдобра статија на тема: ШТО ЗНАЧИ ЗА ТЕБЕ ПРОШИРЕНА ЕВРОПСКА УНИЈА?

This year marks the 10th anniversary of the biggest round of EU enlargement, with the unprecedented accession of ten countries. Today, the EU perspective is open to Albania, Bosnia and Herzegovina, th ...
Повеќе
Public Public Public Public