Конкурси, семинари

July 7, 2023

Тимот на ЕММК на обука за мобилизација на ресурси од локални извори

Важноста од диверзификација на ресурси е од големо значање на граѓанските организации (ГО), како во зајакнувањето на организацијата, така и во спроведувањето на својата мисија и визија. Гордана Делев ...
Повеќе
May 5, 2020

ПОКАНА ЗА ОНЛАЈН ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА ТЕМА: Општествата во време на кризи: причини и последици

 По повод Денот на европското заедништво, 9 Мај, Европско движење (ЕММК) во партнерство со Делегацијата на Европска унија во РС Македонија организраат дебата која ќе се реализира онлајн на 07 Мај со п ...
Повеќе
April 8, 2020

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО ON LINE КВИЗ НА ЗНАЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА

Квизот ќе се одржи на 9 мај 2020, со почеток од 14.00. Истиот ќе се состои од 30 општи прашања за Европската Унија, за државите – членки, како и за процесот на пристапување на нашата држава кон Унијат ...
Повеќе
April 8, 2020

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ONLINE ДЕБАТА : Искуствата од Еразмус плус размените

Студентска дебата на тема: Искуствата од Еразмус плус размените. Целта на оваа дебата е студентите да ги разменат искуствата кои ги стекнале од размената во некоја европска земја и да се утврдат по ...
Повеќе
April 8, 2020

Конкурс за избор на најдобра фотографија

Избор на најдобра фотографија на тема: Најдобар европски град. Го покануваме вашиот Универзитет да биде дел од оваа активност и да ги мотивирате студентите да учествуваат во овој натпревар и да ни ...
Повеќе
April 6, 2020

КОНКУРС ЗА НАЈДОБРИ ЕСЕИ

По повод одбележувањето на Денот на европското обединување, Европското движење во Република Северна Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европско движење со седиште во Брисел, 9 Мај ра ...
Повеќе
March 26, 2014

Натпревар во ораторство на тема: За ЕУ интеграција наместо ЕУ миграција!

 К О Н К У Р С   ЗА НАТПРЕВАР ВО ОРАТОРСТВО НА ТЕМА: ЗА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА НАМЕСТО ЕУ МИГРАЦИЈА!   Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европско ...
Повеќе
March 26, 2014

Конкурс за најдобар есеј: Што е европско, а што е македонско во моето семејство?

К О Н К У Р С ЗА НАЈДОБРИ СРЕДНОШКОЛСКИ ЕСЕИ НА ТЕМА: ШТО Е ЕВРОПСКО И ШТО Е МАКЕДОНСКО ВО МОЕТО СЕМЕЈСТВО? Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европ ...
Повеќе
March 26, 2014

Конкурс за најдобра куса аматерска театарска претстава: Јас би сакал/а да ја живеам Европа во Македонија

К О Н К У Р С ЗА НАЈДОБРА КУСА АМАТЕРСКА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА НА ТЕМА: Јас би сакал/а да ја живеам Европа во Македонија   Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓу ...
Повеќе
Page 1 of 212