Документи

October 31, 2018

International Conference

At 6th and 7th of October, European Movement in Republic of Macedonia in partnership with ALDA – Skopje and Association of Financial Workers – Veles, organise the international conference "European in ...
Повеќе
October 31, 2018

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

                        МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА   „ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА НИЗ ПЕРСПЕКТИВАТА НА СОРАБОТКА МЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ“   6 - 7 ноември 2018 ...
Повеќе
December 4, 2014

Програма за дејствување на земјите претседавачи со ЕУ

Working Ageda of Lituanian Presidency 2015 _10948_2014_REV_1_EN На ВЕБ странцита на ЕУ е официјалната програма за приоритетите во дејствувањето на ЕУ во наредните 18 месеци. По инталјанското пр ...
Повеќе
June 25, 2014

Изборите за европскиот парламент 2014, анализа на Меѓународното Европско Движење

  Меѓународното евроско движење изработи извештај за резултатите од Изборите за Европскиот парламант 2014 година. Освен претставувањето на резултатите претставени се опрделени заклучоци кои се ...
Повеќе
March 23, 2014

Декларацијата на ЕДРМ за фер и демократски избори

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ЕВРОПСКОТО ДВИЖЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗБОРИ ВО ДУХОТ НА ДЕМОКРАТСКИТЕ ВРЕДНОСТИ Вовед По повод изборите за пратеници во Европскиот парламент, Меѓународното европско движењ ...
Повеќе
January 23, 2014

Статут на ЕДРМ

Statut 2010 revidiran ...
Повеќе
December 5, 2013

Усвоени нови резолуции на ЕМИ, Хаг, 29.11.2013,

На 29 ноември во центарот Киви Нириа во Хаг се одржа Собрание на членовите на Интернационалното европско движење. На Собранието беа присутни претставници од 20 земји кои имаа увид во сите документи и ...
Повеќе