Дебата на тема: Општествата во време на кризи: причини и последици

По повод Денот на европското заедништво, 9 Мај, Европско движење (ЕММК) во партнерство со Делегацијата на Европска унија во РС Македонија организираше дебата на тема: Општествата во време на кризи: причини и последици, која се реализираше онлајн.

На темата говореа:

Проф. д-р Ило Трајковски, Филозофски факултет–Скопје, Институт за социологија;

Проф. д-р Моме Спасовски, Медицински факултет – Скопје

Д-р Мухамед Халили, Амбасадор и потпретседател на ЕМ-МК

Проф. д-р Константин Миноски, Филозофски факултет–Скопје, Институт за социологија;

Проф. д-р Антоанела Петковска, Филозофски факултет–Скопје, Институт за социологија;

Проф. д-р Милева Ѓуровска, Филозофски факултет–Скопје, Институт за социологија, Претседател на ЕММК;

Модератор:

Слободанка Јовановска, Уредник во Независен Весник

Главните заклучоци кои произлегоа од дебатата се следните:
1. Актуелната криза носи предизвици за неопходни промени во општеството;
2. Јавното здравство треба да застане на здрави нозе бидејќи во иднина му е неоходно на целото општеството;
3. Општа причина за појавата на пандемијата е развојниот модел на неолибералниот капитализам кој е безмилосен кон сите видови ресурси……

Последиците ќе се калкулираат набрзо;

Општествата во време на кризи: причини и последици

Проследете ја дебатата на тема:Општествата во време на кризи: причини и последици

Gepostet von European Movement EMMK am Donnerstag, 7. Mai 2020