(English) Solemn Academy of the European Movement marking the Europe Day

На Академијата ќе се додели признанието за Европска личност на 2012 година кое редовно се доделува на личности кои придонесуваат за афирмација на РМ во Европа и кои значително придонесуваат за промоција на хуманистички  вредности, јакнењето на човековите права и слободи – како основни вредности на ЕУ, како и личности кои придонесуваат за социјалниот и економскиот развој на нашата држава.

Исто така ќе бидат доделени наградите објавените од конкурси: за најдобар средношколски есеј на тема  Сите заедно кон Европската унија; за најдобра куса аматерска театарска претстава на тема: Европската унија за сите генерации; најдобар оратор на тема  Што Европската унија ќе ми донесе мене и на моето семејство;

На Академијата ќе настапи најдобрата актерска средношколска драмска секција на тема: Европските реформи во здравството.  Исто така, ќе се претстават млади училишни таленти од сите генерации.

Public Public Public Public