Европскиот идентитет и иднината на Балканот, Меѓународна конференција, Скопје, 19 Мај 2014 година.

Програма     International Conference, Mai 19, 2014

Австриско-Францускиот центар и Европското движење во Република Македониија – како партнер, организраат конференција на која се очекува  поголем број на учесници од Р. Македонија, како и претставници од балканските држави. Аакцентот на конференција со ваков наслов е врз европската иднина на Балканот.  На оваа конференција можат да се пријават за учество претставници на различни организации (политички партии, невладини организации, универзитети, владини и други независни тела). Учеството може да се пријави on line на Веб страницата на Австрско-франуцускиот центар : www.oefz.at , но и во секретаријатот на ЕДРМ. Контакт лице: Loreta Skiljevic, e-mail:  loreta.skiljevic@gmail.com. Пријавувањето е задолжително.