Изборите за европскиот парламент 2014, анализа на Меѓународното Европско Движење

 

Меѓународното евроско движење изработи извештај за резултатите од Изборите за Европскиот парламант 2014 година. Освен претставувањето на резултатите претставени се опрделени заклучоци кои се однесуваат на политичките состојби во Европската унија.

European Movement International – EP2014 Analysis

 

Public Public Public Public