Извештај од работењето на ЕДРМ за 2014 година

 

На своето редовно собрание одржано на 24.12.2014 година ЕДРМ го усвои записникот од работењето на организацијата. На собранието учествуваат 50 учесниц. Исто така беше извршена промена на некои членови во претседателството и извршниот одбор.

 

Извештај од работата на ЕДРМ за 2014 година

Public Public Public Public