Извештај од состанокот на националните совети на Меѓународното европско движење.

На 29 Ноември 2013 година се одржа редовниот состанок на националните совети-членки на Меѓународното европско движење во кое ЕДРМ е член од 1991 година. Беа присутни претставници на 30 национални совети кои секој поединечно ги претставуваа активностите. Од страна на ЕДРМ учествуваа Проф. д-р Милева Ѓуровска и М-р Лорета Шкиљевиќ.