Кафе дебата: е „Европа и мигрантската криза – справување со причините и последиците

По повод одбележувањето на 9 Мај, Денот на Европа, Европското движење во Република Македонија на 22 Април 2017 година (сабота) одржа кафе дебата на тема е „Европа и мигрантсската криза – справување со причините и последиците„.

  • HE Martin Bezak, Ambassador of Slovakia in R. of Macedonia;
  • Mrs. Sonja Mozinovska, Director of IOM, Ofiice-Skopje;
  • Mr. Sait Saiti, General Secretary of Cross Red Macedonia;
  • Moderator: Professor Trpe Stojanovski, University of Kliment Ohridski –Bitola;

Фотографија на European Movement Republic of Macedonia.

Фотографија на European Movement Republic of Macedonia.

Фотографија на European Movement Republic of Macedonia.