КОНКУРС ЗА НАЈДОБРИ ЕСЕИ

По повод одбележувањето на Денот на европското обединување, Европското движење во Република Северна Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европско движење со седиште во Брисел, 9 Мај распишува Конкурс за три најдобри есеи на тема: Заедно за иднината на Европска Унија.