Квиз натпревар на ученици во средните училишта: Да учиме за Европската унија!

Во рамките на проектот Да учиме за Европската унија беше реализран и квиз натпревар.  од петте училишта кои учествуваат во проекеот учествуаа екипи составени од три члена. Се одгвораше на 10 прашања за Европската унија, но и по две прашања за опрделени карактеристики на државите членки. Прво место на натпреварот освои екипата на училиштето Никола Карев. беа доделени пригодни награди од страна на Европското движење на РМ, но и од делегацијата на ЕУ во РМ.Постоеше голем натпреварувачки ентузијазам меѓу учениците кои покажаа исклучителни знаења од доменот на европските интеграции. Жири комисијата ја сочинуваа: проф. др Димитар Мирчев -почесен член на ЕДРМ проф. д-р Јадранка Мршиќ-Американ Колеџ Скопје Проф. д-р Милева Ѓуровска-претседател на ЕДРМ  3[1] 4[2]
6[1]
7[1] 9[1] 10[1] 11[1] 13[1] 15[1] 17[1] 20[1]  5[1]

Public Public Public Public