Меѓународна конференција за Европската интеграција низ перспективата на соработка меѓу граѓанските здруженија и локалните власти

На 6 Ноември 2018 во Советот на Град Скопје почна дводневната Меѓународна конференција „Европска интеграција низ перспективата на соработка меѓу граѓанските здруженија и локалните власти“ во организација на Европското движење во Република Македонија, Европската асоцијација за локална демократија – АЛДА, Скопје и Здружението на финансиски работници од Велес во рамките на проектот „Граѓанските организации во служба на локалната демократија“.
Целта на оваа конференција е да се споделат добрите практики од Македонија, балканскиот регион и земјите од Европската Унија за соработката меѓу граѓанските здруженија и локалните власти и улогата на ваквата соработката во процесот на европската интеграција.
Своето искуство ќе го претстават експерти и преставници на локалната и централната власт, претставници на Делегацијата на ЕУ во Скопје, меѓународни организации, претставници на академската средина, претприемачи и други претставници од стручната јавност. На конференцијата учествуваат повеќе од 15 експерти од земјите-членки на Централно-европската инцијатива (ЦЕИ), како и од други држави.
Предвидените панели ќе обработуваат различни аспекти на соработка меѓу граѓанските здруженија и локалните власти, како отвореното владино партнерство во служба на локалната демократија, како и за предусловите за ефикасна соработка меѓу граѓанските здруженија и локалните власти, важноста на партнерствата во насока на подобрување на економскиот и социјалниот развој и препознавањето на европските вредности во локалните заедници.
Конференцијата е финансиски поддржана од Европската Унија преку ИПА програмата за граѓанско општество и програмата за медиуми 2015, како и од (ЦЕИ).