Награда за најдобар млад сликар на тема: Ајде да патуваме во Европа!

И оваа година Европското движење во Република Македонија во партнерство со  Општината Аеродром и Делегацијата на Европската унија во Република Македонија го реализираа конкурсот за најдобар млад сликар за учениците од претшколска возраст, како и за учениците од сите ниво на основното образование. Во конкуренција од над 1000 цртежи комисијата во состав: М-р Маја Манчевска, Проф. д-р Милева Ѓуровска, Проф. д-р Константин Мiноски. Г-ѓа Југослава Дуковска и  Г. Александар Георгиев за најдобри ги прогласија:

 

Public Public Public Public