Натпревар за аматерска театарска претстава и најдобар есеј 2016

Аматерска Театарска Претстава Тема: “Европската унија во желбите на младите: повратен билет или поинаку” 8 мај 2016 г. 11 часот Филозофски факултет- Скопје Победници: Учениците од СОУ„ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП Избор за најдобар Есеј Тема:“Вклученоста на младите од Југоисточна Европа во развојот на Регионот” 8 мај 2016 г. 13 часот Филозофски факултет- Скопје Победник: Марио Божиновски од Охрид

 

Public Public Public Public