Покана за панел дискусија во Куманово

ПОКАНА

За ПАНКУСИЈА

ТЕМА: Европските интеграции во Североисточниот плански перспекти:

Рурален развој – урбани перспективи

31.01.2020 (петок)

Место на одржување: сала на Совет на Општина Куманово, Илинденска бб

Европското движење во Република Северна Македонија (ЕДМК) во партнерство со Општината Куманово, како и граѓанските здруженија АЛДА-Скопје и ЗФР – Велес,иницираат одржување на панел дискусија која ќе биде посветена на претпристапните преговори за членство во Европската унија. Панел дискусијата има за цел приближување на претпристапниот процес до поширок круг на граѓани на Општината Куманово и Североисточниот плански регион. Посебна цел на Панел дискусијата е споделување на искуствата од истражувањата на граѓанските организации со искуствата на другите релевантни чинители во однос на виталните прашања на урбаните сегменти на Регионот, но и на прашања кои би го забрзале развојот на руралните средини.

Со почит

Милева Ѓуровска, Претседател на ЕДМК

Public Public Public Public