Придонесот на Меѓународното европско движење на иницијативата на Европската комисија: Европски граѓани: Вашите права се вашата иднина