Програма на настани на ЕДРМ по повод одбележувањето на 9 Мај, Денот на Европа

ПРОГРАМА

Програмата за одбележување на 9 Мај, Денот на Европа, Европскотот движење во РМ ја реализра во партнерство со Делагацијата на Европската унија во РМ, Секретаријатот за Европски прашања во владата на РМ, како и многу општини, универзиетети, граѓански органзации и други актери во евроинтеграциските процеси на РМ. Овие настани се само дел од интегрираната програма која наскоро ќе биде објавена.

Public Public Public Public