Програма за дејствување на земјите претседавачи со ЕУ

Working Ageda of Lituanian Presidency 2015 _10948_2014_REV_1_EN

На ВЕБ странцита на ЕУ е официјалната програма за приоритетите во дејствувањето на ЕУ во наредните 18 месеци. По инталјанското претседателство со Унијата, следи претседателството на Латвија, а потоа на Луксембург. Повеќе детали за оваа агенда  на следниот докумет

 

Галерија

Public Public Public Public