Трета Сесија на Работна Група 4 – Права, слободи и Безбедност „Миграциските и безбедносните предизвици”

Трета Сесија на Работна Група 4 – Права, слободи и Безбедност

„Миграциските и безбедносните предизвици”

 

Простории: Клуб на пратеници – Скопје.

Учесници: Магдалена Несторовска (државен секретар Министерство за внатрешни работи на Република Македонија), Милева Ѓуровска (Национален координатор на НКЕУ-МК), Блерим Река (професор на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово), Трпе Стојановски (професор на Факултет за безбедност Студиите, Скопје), Мирослав Хованчик ( Оддел за анализа на ризици и статистика, Словачка), Маринко Кочовски (Министерство за внатрешни работи на Република Македонија)

На сесијата учествуваа повеќе од 50 учесници, членови на РГ 4 и гости – амбасадори, судии, универзитетски професори, НВО активисти, владини претставници, како и други заинтересирани лица.

Темата на оваа сесија на Работната група 4 беше “Миграциските и безбедносните предизвици”. Националниот координатор на НКЕУ-МК, професор Милева Ѓуровска, истакна дека проблемот со илегалната миграција не е затворен и дека е можно уште еден бран мигранти што минуваат низ истиот пат. Иако се чини дека патеките се затворени, има многу случаи кога стотици мигранти незаконски ги преминуваат границите.

 

Копретседавачот на МВР, Магдалена Несторовска, државниот секретар во Министерството за внатрешни работи, истакна дека Република Македонија помина низ тежок период, но одговорот беше позитивно оценет и од другите балкански држави, како и од Европската Унија, што служеше како уште еден мотив за продолжување на напорното работење и за подготвеност секое можно сценарио.

Професорот Блерим Река, од Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово, рече дека пред две години Македонија успеа да управува со голем број мигранти од Блискиот Исток, кои ја сметаат рутата низ Балканот како начин за Европската унија, но исто така истакна дека предизвикот сеуште не е затворен. Населението на граѓани кои не се членки на ЕУ, а кои живеат во земји кои се дел од Европската унија, е на највисоко ниво од 5,8%, што резултира со чувства против мигранти и промена во политичката клима во некои земји-членки на ЕУ. Од август 2017 до август 2018 година, Хрватска има 31% зголемување на илегалната миграција, во споредба со минатата година.

 

Професорот Трпе Стојановски, од Факултетот за безбедност, рече дека според статистичките податоци од ЕУ, бројот на лица кои се обидуваат илегално да ја преминат границата на Република Македонија е зголемен за 88 отсто во 2018 година, во споредба со минатата година. Тој истакна дека ова е показател за моменталната состојба на прашањето во моментов. Нелегалната миграција има неколку предизвици, почнувајќи од бројот на жртвите на патот кон Европа, кој расте, но и можноста за терористичко и друго опасно однесување.

Мирослав Хованчик главно се фокусираше на граничната заштита и на ситуацијата во Словачка во однос на нелегалната миграција. Тој презентираше зошто анализата на ризиците е толку важна, истакнувајќи дека немаме неограничени капацитети и кога треба да се донесат одлуки, важно е тие одлуки да се донесуваат врз основа на знаења и искуства. Тој, исто така, зборуваше за Frontex, како и за моделот CIRAM, кој претставува интелигентен циклус кој го гледа ризикот како закана измерена од големината и веројатноста – низ ранливоста / нивото на ранливоста на MS без оглед дали се транзитни или дестинација.

Претставникот од Министерството за внатрешни работи, Маринко Кочовски, ги презентираше статистичките податоци за движењето на мигрантите во текот на 2015/2016 година. Тој зборуваше за улогата на обединетите европски сили кои помогнаа во пограничната безбедност и истакна дека наскоро ќе им се придружи Република Македонија.

Public Public Public Public