Усвоени документи од конфернцијата одржана во рамките на Процесот на соработка на Југоисточна Европа. Април 2013 година.