Втора сесија на Работна група 2 – Социјална политика и вработување „Регулација на новите форми на вработување во реформите на работни односи во Република Македонија“

Втора сесија на Работна група 2 – Социјална политика и вработување „Регулација на новите форми на вработување во реформите на работни односи во Република Македонија“

 

Проф. Д-р Милева Ѓуровска говореше на втората сесија на РГ 2 од НKЕУ-MK. Во своето обраќање таа истакна дека “… неопходнo e новите флексибилни форми на вработување да бидат опфатени со Законот за работни односи, не само затоа што тие жестоко се дебатираат во рамките на Европската унија, но уште поважно, бидејќи тие стануваат неизбежна во македонската реалност “.

Таа додаде дека новите форми на вработување и мобилни работни места треба да се гледа позитивно, бидејќи тие ќе овозможат адаптација кон условите создадени со брзиот развој на технологијата и со тоа работниците ќе можат полесно да најдат вработување. На овој начин, ќе се надминат стереотипите дека овие флексибилни форми на вработување често се поврзуваат како неформална работа или со црниот пазар на трудот.

Оваа позиција беше поддржана и од страна на државниот секретар на Министерството за труд и социјална политика Јована Тренчевска, која најави подготовка на нов предлог закон за работни односи во насока на подобрување на заштитата на правата на работниците како еден од основните напори на Владата на Република Македонија.

“Развојот на технологијата, особено онлајн работењето преку Интернет, кој се повеќе присутни во економските активности на субјектите од приватниот сектор, бара ваквите договори да бидат почести и систематски признаени и регулирани. Ова е предизвик за секоја земја, а во овие моменти посебно внимание се посветува на подготовка и усвојување на нови законски решенија во рамките на новиот Закон за работни односи чија подготовка е започната. Во исто време, треба да се води сметка да се осигури дека оваа форма не предизвикува намалување на правата на работниците и нивната тајна експлоатација “истакна Тренчевска.

Нано Ружин, ректорот на Универзитетот ФОН и експерт од РГ2, истакна дека државата треба да дозволи отворање на таканаречени соработнички простори за работа на луѓе од различни економски заедници, бидејќи во Париз има над 200 работни простори кои се повеќе добиваат економско значење.

Ангел Димитров, претседател на Организацијата на работодавачи на Македонија (ОРМ), како учесник на седницата, посочи дека во Европа приоритетите се даваат на договори за определено време, а не на договори за неодреден временски период.

Другите учесници на сесијата, вклучувајќи претставници од академската заедница, граѓанското општество, релевантните меѓународни здруженија и други експерти, се согласија дека новите трендови на пазарот на трудот бараат да се регулираат новите флексибилни форми на вработување во реформите во работните односи во Македонија.

Седницата заврши со донесување на заклучоци за прашања поврзани со вработувањето и регулацијата во доменот на трудот, особено флексибилните форми на трудот, како важна тема за социјалниот развој, стабилноста и европската перспектива на Република Македонија.

Public Public Public Public