НКЕУ-МК

April 4, 2024

13та сесија на Работна група 4 (Поглавје 24) – Правда, слобода и безбедност: „Темелни правда, правда и слободи преку призмата на механизмот за владеење на правото на ЕУ“

Националната конвенција за Европската Унија во Република Северна Македонија (НКЕУ-МК) на 28 март 2024 година ја одржа Тринаесетта сесија на работните групи за теми од преговарачките поглавја за Правос ...
Повеќе
March 22, 2024

Документ за политики: Трансфер на знаење и иновации: Систем на знаење и иновации во земјоделството (AKIS)

Во рамките на Заедничка земјоделска политика на ЕУ за периодот 2021/2027 се развива посебен систем за пренесување на знаења и иновации во земјоделството, познат како АКИС. Овој систем вклучува инс ...
Повеќе
March 7, 2024

11th session of Working group 1 (Chapter 11) on the topic: „Transfer of knowledge and innovaion: Agricultural knowledge and innovation system (AKIS)”

“Transfer of Knowledge and Innovation: Agricultural Knowledge and Innovation System (AKIS)” was the topic of the eleventh session of Working Group 1 – Agriculture and Rural Development (Chapter 11) of ...
Повеќе
March 7, 2024

11та сесија на Работна група 1, Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) на тема: „Трансфер на знаење и иновации: систем на знаење и иновации во земјоделството (AKIS)“

„Трансфер на знаење и иновации: Систем на знаење и иновации во земјоделството (AKIS)“ беше темата на единаесеттата сесија на Работната група 1 – Земјоделство и рурален развој (Поглавје 11) на Национал ...
Повеќе