Квиз за ЕУ 2021

Квизот за ЕУ ќе се одржи на 9 Мај 2021, со почеток од 14.00. Истиот ќе се состои од 30 општи прашања за Европската Унија, за државите – членки, како и за процесот на пристапување на нашата држава кон Унијата.