Медиумска покриеност на Втората регионална експертска конференција „Нека правдата владее со Регионот“

На 19ти Октомври во Конгресната сала на хотелот „Александар Палас“ се одржа Втората регионална експертска конференција во рамките на проектот „Правдата нека владее со Регионот“ – поддржан од Кралството Холандија (MATRA). Проектот опфаќа прашања од Кластер-1 „Фундаментални вредности“ и има за цел да придонесе кон реформите во правосудството кои се темел за усвојување на европските вредности во општествените практики.

Фокусот беше ставен врз состојбите во правосудството, безбедноста, превенцијата и борбата против корупцијата, како и за други прашања од витално значење за ЕУ интегративните процеси во трите земји – Албанија, Северна Македонија и Србија.

Имаше голема медиумската заинтересираност, секој со свој посебен интерес. Погледнете ги дел од нив:

 

  • Медиумска информативна агенција (МИА)

  • Канал 5 ТВ 

 

  • Сакам да кажам

  • Независен весник