МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

                       

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА

 

„ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА НИЗ ПЕРСПЕКТИВАТА НА СОРАБОТКА

МЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ“

 

6 – 7 ноември 2018 г., Скопје

 

Агенда

Јазици на конференцијата: Македонски и Англиски

Место: ГОЛЕМАТА САЛА НА СОВЕТ НА ГРАД – СКОПЈЕ

 

Вторник, 6 ноември 2018 г.
09.30 – 10.00 Регистрација на учесниците
10.00 – 10.45 Воведни обраќања
Самуел ЖБОГАР, Шеф на делегацијата на Европска Унија (да биде потврдено)

Петре ШИЛЕГОВ, Градоначалник на Град Скопје,

Дејан ПАВЛЕСКИ, Заменик министер за локална самоуправа

Јон ИВАНОВСКИ, Национален координатор на ЦЕИ од министерството за надворешни работи

Ева МАЈДЕЛ, Меѓународно европско движење (видео обраќање)

Милева ЃУРОВСКА, Европско Движење во Република Македонија

10.45 – 11.15 Кафе пауза
11.15 – 13.00

 

Панел 1: ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО ВО СЛУЖБА НА ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА
Гордана ДИМИТРОВСКА, Национален координатор за Отворено владино партнерство, Отворено владино партнерство во служба на локалната демократија-актуелни состојби и перспективи

Ана МИХАЛАК, Предавач, оддел за уставно право, правен факултет и администрација Универзитет Лоџ, Полска, Правни услови за соработка помеѓу локалната самоуправа и невладините организации во Полска, дијагноза на проблемите  

Агни АЛИУ, Професор на Универзитетот за Југоисточна Европа – Тетово

 

Марија РИСТЕСКА, Центар за истражување и креирање политики – Скопје, Достапни податоци за квалитетот на воздухот: Мотор за граѓански активизам

Модератор: Катица ЈАНЕВА, АЛДА Скопје

 13.00 – 14.15 Ручек
14.15 – 15.45

 

Панел 2: ПРЕДУСЛОВИ ЗА ЕФИКАСНА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ ГРАЃАНСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И ЛОКАЛНИТЕ ВЛАСТИ
Момчило РАДУЛОВИЌ, Европско движење Црна Гора, Искуства во анализата на работата на локалните власти и нивниот однос со граѓанскиот сектор

Душица ПЕРИШИЌ, Извршен директор на ЗЕЛС

Даниела и Раду ФРУМУШАНИ, Универзитет на Букурешт, Меѓународни стратегии за ефикасна владина комуникација со останатите чинители

Марјан ХУЧ, Слога платформа – Словенија, Најдобри практики за соработка на локално ниво – Придонес кон Агенда 2030

Александар КРЖАЛОВСКИ, Македонски центар за меѓународна соработка, Заеднички проекти за планирање на одржливи решенија

Модератор: Ловрен МАРКИЌ (да биде потврдено)

15.45 – 16.15 Кафе пауза
 

 

16.15 – 17.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.45 – 18.00

 

РАБОТИЛНИЦА (ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ИСТРАЖУВАЊА)
Истражување: Соработка помеѓу властите и граѓанското општество на локално ниво во Република Македонија

 

Станка ПАРАЧ – ДАМЈАНОВИЌ, Истражувач

Кристина ХАЏИ-ВАСИЛЕВА, Истражувач

Билјана ЦВЕТАНОВСКА – ГУГОСКА, Истражувач

 

Истражување: Финансиска и нефинансиска поддршка на локалните власти кон организациите од граѓанското општество

 

Борче ТРЕНОВСКИ, Истражувач

Марина ТРПЕСКА , Истражувач

НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: ЛОКАЛНИТЕ АСПЕКТИ

 

Томас СТРАЖАЈ, Асоцијација за меѓународна политика, Братислава, Република Словачка

 

Модератор: Катица ЈАНЕВА, АЛДА Скопје

19.30 Вечера

 

Среда, 7 ноември 2018 г.
09.30 – 11.00

 

Панел 3: СО ПАРТНЕРСТВО ДО ПОДОБАР ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ
Зоран ШАПУРИЌ, Министер без ресор во Владата на Република Македонија, задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претпријатија

Аце КОЦЕВСКИ, Градоначалник на општина Велес

Даворка ВИДОВИЌ, Професор, Факултет за политички науки на Универзитетот на Загреб, Социјално претприемништво во Хрватска – модел на социјален и економски развој на локалните средини

Даниела АРСОВСКА, Претседател на Сојузот на стопански комори на Македонија

Марина МАТЕВСКА, Социјален претприемач, Концепт и практики во Република Македонија

Модератор: Јадранка МРШИЌ, Универзитет Американ Колеџ – Скопје  

11.00 – 11.30 Кафе пауза
11.30 – 13.00 Панел 4: ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЕВРОПСКИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО ЛОКАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ: ОСНОВНИ ПРАВА, ПРАВДА, СЛОБОДИ, ПОЛОВА ЕДНАКВОСТ
Евгенија КИРКОВСКИ, Раководител на одделение за следење и евалуирање на европски програми, Секретаријат за Европски прашања

Славенко ГРГУРЕВИЌ, ЕВ Еуробалкан, Асоцијација за истражување и развој, Важноста на одржлив процес на европеизација во земјите од западен Балкан (Култура, образование, претприемништво)

Наташа Вучковиќ, Фондација „Центар за Демократија“

Христијана КОНСТАНТОПОЛУ, Пантеон Универзитет за социјални и политички науки, Атина, Медиумска култура во дистрибуција на Европските вредности во локалните средини

 

Илија ТОДОРОВСКИ, Институт за социолошки и политичко – правни истражувања, Партнерствата и иновативните развојни перспективи на локалната самоуправа

Зоран ЈАНКУЛОВСКИ, Здружение на финансиски работници на локалните самоуправи и јавни претпријатија

Модератор: Винко КАНЏИЈА, Универзитет во Риека и Мостар

13.00 – 14.30 Ручек
15.00 – 17.00 Разгледување на Скопје