Документи

December 5, 2013

Извештај од состанокот на националните совети на Меѓународното европско движење.

На 29 Ноември 2013 година се одржа редовниот состанок на националните совети-членки на Меѓународното европско движење во кое ЕДРМ е член од 1991 година. Беа присутни претставници на 30 национални сове ...
Повеќе
June 25, 2013

Усвоени документи од конфернцијата одржана во рамките на Процесот на соработка на Југоисточна Европа. Април 2013 година.

Decalration from SEECP Confernce april 20013SEECP EM Conf. April 2013 Joint Statement  ENG Декларација од Конференцијата SEECP ИЗВЕШТАЈ ОД  КОНФЕРЕНЦИЈАТА  ...
Повеќе