Документи

June 25, 2014

Изборите за европскиот парламент 2014, анализа на Меѓународното Европско Движење

  Меѓународното евроско движење изработи извештај за резултатите од Изборите за Европскиот парламант 2014 година. Освен претставувањето на резултатите претставени се опрделени заклучоци кои се ...
Повеќе
March 23, 2014

Декларацијата на ЕДРМ за фер и демократски избори

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ЕВРОПСКОТО ДВИЖЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗБОРИ ВО ДУХОТ НА ДЕМОКРАТСКИТЕ ВРЕДНОСТИ Вовед По повод изборите за пратеници во Европскиот парламент, Меѓународното европско движењ ...
Повеќе
March 3, 2014

Граѓаните одлучуваат за иднината на државата, Интервју со претседателката на ЕДРМ проф. д-р Ѓуровска во „ Нова Македонија„ 03.03. 2014;

Деклацијата на Европското движење се обраќа до граѓаните во РМ што се повикуваат да ја сфатат својата витална улога при изборите, односно дека нивната волја е одлучувачка за тоа кој во иднина ќе управ ...
Повеќе
January 23, 2014

Статут на ЕДРМ

Statut 2010 revidiran ...
Повеќе
December 5, 2013

Усвоени нови резолуции на ЕМИ, Хаг, 29.11.2013,

На 29 ноември во центарот Киви Нириа во Хаг се одржа Собрание на членовите на Интернационалното европско движење. На Собранието беа присутни претставници од 20 земји кои имаа увид во сите документи и ...
Повеќе
December 5, 2013

Извештај од состанокот на националните совети на Меѓународното европско движење.

На 29 Ноември 2013 година се одржа редовниот состанок на националните совети-членки на Меѓународното европско движење во кое ЕДРМ е член од 1991 година. Беа присутни претставници на 30 национални сове ...
Повеќе
Public Public Public Public