Активности

April 15, 2016

Кафе дебата 2016

Европско движење во РМ организираше кафе дебатата која се одржа на 14.04.2016, во кафе галеријата Тренд (Плоштад). Имено, на кафе дебатата се зборуваше за: Кризата на демократијата и демократија во кр ...
Повеќе
March 30, 2016

Beyond Civil Society: Prospects and Limits for civil Society’s role in EU Integration in the Balkans, Извештај од конференцијата на претставниците на граѓанските здруженија во Белград., 26,27 Фебруари 2016 година.

Десетина претставници од граѓнски здруженија од Р. Македонија на 26 и 27 Фебрурари 2016 година учествуваа на КОнференцијата со наслов: Повеќе од граѓанско општево: можностите и ограничувањата на граѓа ...
Повеќе
March 30, 2016

07.03.2016, Кафе дебата-„Родовата рамноправност како демократска вредност и како практика“

Европското движење во Република Македонија (ЕДРМ) има развиено практика на одржување на кафе дебати на кои се дискутира на актуелни теми или се споделуваат определени искуства на спонатан начин. Една ...
Повеќе
March 8, 2016

Квиз натпревар на ученици во средните училишта: Да учиме за Европската унија!

Во рамките на проектот Да учиме за Европската унија беше реализран и квиз натпревар.  од петте училишта кои учествуваат во проекеот учествуаа екипи составени од три члена. Се одгвораше на 10 прашања з ...
Повеќе
March 8, 2016

Жените се уште се обидуваат да се пробијат во „Машкиот свет“

Европското движење во Република Македонија (ЕДРМ) има развиено практика на одржување на кафе дебати на кои се дискутира на актуелни теми или се споделуваат определени искуства на спонатан начин. Една ...
Повеќе
March 4, 2016

Test

Test ...
Повеќе
October 18, 2015

Европско лице на годината 2015

Претседателката на Европско движење во Република Македонија, проф. д-р Милева Ѓуровска на 17.10.2015 година во кафулето „Тренд“ свечено му ја врачи плакетата за европско лице на годината на уметникот ...
Повеќе
Public Public Public Public