Претходни активности

May 15, 2014

Свечена академија 2014

На 14.5.2014 година, Европското движење во Република Македонија (ЕДРМ) го заврши одбележувањето на Денот на Европа со Свечена академија во Младинскиот културен центар. Признанието за европска лично ...
Повеќе
May 4, 2014

Европски ден на знамето 2014

Setting the flag of the EU and Macedonia on top of Vodno СО ПЛАНИНАРСКИ МАРШ ДО ВОДНО ОДБЕЛЕЖАН ЕВРОПСКИОТ ДЕН НА ЗНАМЕТО Со планинарски марш до Водно, што го организираа Европското движење на Р ...
Повеќе
April 19, 2014

Европски ликовен конкурс 2014

На 15.4.2014 година заврши ликовниот конкурс на тема: „Кога сум јас толерантен?“ („Да ја сакаме Европа!“) што го организираа Општина Аеродром и Европското движење во Република Македонија по повод 9-ти ...
Повеќе
March 26, 2014

Натпревар во ораторство на тема: За ЕУ интеграција наместо ЕУ миграција!

 К О Н К У Р С   ЗА НАТПРЕВАР ВО ОРАТОРСТВО НА ТЕМА: ЗА ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА НАМЕСТО ЕУ МИГРАЦИЈА!   Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европско ...
Повеќе
March 26, 2014

Конкурс за најдобар есеј: Што е европско, а што е македонско во моето семејство?

К О Н К У Р С ЗА НАЈДОБРИ СРЕДНОШКОЛСКИ ЕСЕИ НА ТЕМА: ШТО Е ЕВРОПСКО И ШТО Е МАКЕДОНСКО ВО МОЕТО СЕМЕЈСТВО? Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓународното европ ...
Повеќе
March 26, 2014

Конкурс за најдобра куса аматерска театарска претстава: Јас би сакал/а да ја живеам Европа во Македонија

К О Н К У Р С ЗА НАЈДОБРА КУСА АМАТЕРСКА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА НА ТЕМА: Јас би сакал/а да ја живеам Европа во Македонија   Европското движење во Република Македонија кое дејствува во рамките на Меѓу ...
Повеќе
May 9, 2013

Натпревар во кус расказ на тема поврзана со Европската унија,

По повод одбележувањето на 9 Мај, Денот на Европа, Европското движење во Република Македонија распиша конкурс за кус расказ на тема поврзана со европксите интеграции. Овој настан е во партнерство со Г ...
Повеќе
May 9, 2013

Европски ден на знамето, Планинарски марш до врвот на Водно

Пoкана за планинарски мараш до Врвот на водно Сценарио за маршот (поаѓање од ЕУ Инфо Ценатар) ...
Повеќе
May 8, 2013

Студентска дебата и натпревар во ораторство на студентите од повеќе универзитети во Република Македонија во Американ колеџ- Скопје

По повод одбележувањето на 9 мај, Денот на Европа, на 10 Мај 2013 година Европското движење во Република Македонија организра голема студентска манифестација на која ќе учевствуваат студентите од унив ...
Повеќе
Page 4 of 512345